CONTACT

联系我们


浙江金马逊机械有限公司(装备产业)

电话0578-3183882 / 3185181     传真0578-3183898

官网www.ahhxgjg.com   

地址:浙江缙云工业园区新元路6号       邮编:321403


杨小姐    区域经理187-6781-1857        QQ:1097533391           邮箱:info@ahhxgjg.com

徐小姐    区域经理136-2578-1228        QQ:1012006783           邮箱:kinge@pipebender.com.cn

陈小姐    区域经理187-6784-3119        QQ:1962394184           邮箱:annie@ahhxgjg.com浙江金马逊机械有限公司(导管产业)

电话0578-3183881 / 3183882     传真0578-3183898

官网www。king-mazon。com   

地址:浙江缙云工业园区新元路6号       邮编:321403


杨先生   手机/Mob:181-1602-3340        e-mail: kang。yang@king-mazon。com

吕先生   手机/Mob:189-3041-0930        e-mail: kang.lv@ahhxgjg.com导管技术支持

胡先生   手机/Mob:151-5789-9096        e-mail: junxiong。hu@king-mazon。com

李先生   手机/Mob:156-1835-2550        e-mail: yangcai。li@king-mazon。com


外贸业务联系人:

Lorraine 

M.B.0086-150-0578-7127

E-mail: kinga@pipebender。com。cn


语言选择:
六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线